Contact Us

Contact Us

Contact Us

Επικοινωνία Καμπύλης Φοροτεχνική Συμβουλευτική

Kampyli’s Accounting - Tax Consulting
Accounting - Tax Office Nikaia, Piraeus.

15, Kapsali str. Nikaia
P.C. 184 50 Piraeus, Attica
Tel: + 30 210 4911055, +30 210 4918239
Fax: +30 210 4918321
E-mail: akampylis@gmail.com