Κάτοικοι Εξωτερικού

Επικοινωνία


Η επιτυχημένη πολυετής πορεία του γραφείου μας συνεχίζεται και σήμερα ενώ η καλή φήμη του λογιστικού μας γραφείου έχει ξεπεράσει τα όρια της ελληνικής επικράτειας, καθώς ένα μέρος των πελατών του προέρχεται από το εξωτερικό.

Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών για κατοίκους εξωτερικού.

Οι υπηρεσίες κατοίκων εξωτερικού παρέχονται από έμπειρους συνεργάτες μας. Η εταιρεία μας έχει πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών. Καλύπτουμε όλη την γεωγραφική επικράτεια της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά το γραφείο μας αναλαμβάνει:

– Διαμεσολάβηση

– Υπηρεσία φορολογικού εκπροσώπου

– Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

– Κτηματολόγιο για κατοίκους εξωτερικού