Υπηρεσία φορολογικού εκπροσώπου

Επικοινωνία

Υπηρεσία φορολογικού εκπροσώπου

Ο φορολογικός εκπρόσωπος (πρώην αντίκλητος) είναι το πρόσωπο που μεσολαβεί:

  1. για την ενημέρωση του φορολογούμενου κατοίκου εξωτερικού 
  2. για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του,
  3.  για την παραλαβή των φορολογικών του εγγράφων.

Ο κάτοικος εξωτερικού ορίζει τον φορολογικό εκπρόσωπό του στην Ελλάδα με την συμπλήρωση των στοιχείων αυτού στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος μία φορά τον χρόνο.