Υπηρεσία φορολογικού εκπροσώπου

Επικοινωνία


Ο φορολογικός εκπρόσωπος (πρώην αντίκλητος) είναι το πρόσωπο που μεσολαβεί:

  1. για την ενημέρωση του φορολογούμενου κατοίκου εξωτερικού 
  2. για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του,
  3.  για την παραλαβή των φορολογικών του εγγράφων.

Ο κάτοικος εξωτερικού ορίζει τον φορολογικό εκπρόσωπό του στην Ελλάδα με την συμπλήρωση των στοιχείων αυτού στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος μία φορά τον χρόνο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ,  ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USA), ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ (CANADA), ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (AUSTRALIA) ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (SOUTH AFRICA).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ.