Υπηρεσίες

Επικοινωνία


H πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό & φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των ιδιωτών.

Εργαζόμαστε με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων σας, συμβάλλοντας ενεργά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Επιπρόσθετα, υποστηρίζουμε υπεύθυνα και ποιοτικά κάθε είδους επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος.

Πιο αναλυτικά το γραφείο μας αναλαμβάνει:

– Ενάρξεις – Συστάσεις – Μεταβολές – Διακοπές Επιχειρήσεων

– Τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες

– Δηλώσεις ΦΠΑ

– Μισθοδοσία υπαλλήλων

– Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιχειρήσεων και ιδιωτών

– Τροποποιήσεις Καταστατικών

– Οικονομοτεχνικές Μελέτες

– Εκτίμηση Επενδύσεων