Λογιστικές / Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Λογιστικές / Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

H πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό & φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των ιδιωτών.

Εργαζόμαστε με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων σας, συμβάλλοντας ενεργά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Επιπρόσθετα, υποστηρίζουμε υπεύθυνα και ποιοτικά κάθε είδους επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος.

Στο τμήμα λογιστικών υπηρεσιών του Λογιστικού γραφείου Καμπύλης Φοροτεχνική Συμβουλευτική, τα έμπειρα και πλήρως καταρτισμένα στελέχη μας, διεκπεραιώνουν όλες τις λογιστικές υπηρεσίες, από απλές γραφειοκρατικές εργασίες έως την τήρηση βιβλίων κάθε κατηγορίας.

Λειτουργούμε σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο περιβάλλον αξιοποιώντας τα εξελιγμένα μέσα της τεχνολογίας ενώ οικοδομούμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης βασισμένες στον σεβασμό.

Πιο αναλυτικά το γραφείο μας αναλαμβάνει:

– Ενάρξεις – Συστάσεις – Μεταβολές – Διακοπές Επιχειρήσεων

– Τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες

– Δηλώσεις ΦΠΑ

– Μισθοδοσία υπαλλήλων

– Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιχειρήσεων και ιδιωτών

– Τροποποιήσεις Καταστατικών

– Οικονομοτεχνικές Μελέτες

– Εκτίμηση Επενδύσεων